EDU-ART

Logo EDU-ART

Voor EDU-ART, specialisten in cultuur en onderwijs, voerde Allegro Arts een kwalitatief onderzoek uit naar het muziekeducatie project Muziek in de Klas. Aan de hand van diepte-interviews met leerkrachten, muziekdocenten en directieleden van basisscholen en centra voor de kunsten werd het behalen van de projectdoelstellingen getoetst. Het onderzoeksrapport vormt een aanvulling op het eigen kwantitatieve onderzoek van de organisatie en wordt gebruikt ter verantwoording van het project aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Allegro Arts – Kwaliteitsonderzoek MIK